XUÂN XƯA NHO NHỎ

Xuân xưa nho nhỏ mưa môi hồng
Se sẻ ngập ngừng cầu tre bông
Mai vàng bướm trắng hoa hạnh ngộ
Câu kiều nguyệt nga vân tiên bồng...

M D.02/09/18
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả