THUYỀN THƯƠNG BẾN NHỚ

Thuyền thương bến nhớ một dòng sông

Xưa cha chờ mẹ trổ đòng đòng
Nước ròng bìm bịp kêu nước lớn
Phù sa nước mắt vui buồn trong

Sớm sương mờ mắt ai chợ sớm

Chợ trưa mưa chắn nắng chợ chiều
Khế ngọt cam chua chùa hương cốm
Nam ai yểu điệu đàn
đánh liều

Đi về không đổi tên thay họ

Hương thề đất hứa trồng trầu cau
Đầu xanh tóc bạc dù sóng gió
Mộng lành nho nhỏ cỏ thơm nhau

Xuống câu vọng cổ gánh cải lương

Hát bội cúng đình mình về vườn
Nguồn thơ suối nhạc tâm đồng điệu
Thuyền tình bến nghĩa đồng quê hương...

MD.02/11/18

Luân Tâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả