Vô Đề khúc thứ 101...
làm thơ,ừ nhỉ!
nửa câu thôi 
cũng đủlàm vui nhân thế rồi 
cũng đủ góp màu cho hoa nở 
tình yêu từ đó 
nhoẻn miệng cười!...

Miên Du Đà Lạt 
CA 08/26/10

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả