Happy Holloween To All.


Halloween

Halloween, halloween
Trẻ tay gõ cửa hỏi xin kẹo người

Nhị ngồi rượu, nhe răng cười
Trang phục khoác áo đười ươi trước nhà
Trẻ chân chạy...kéo tay già
Sợ dã nhân rượt! Níu ta với mình

Halloween, halloween
Trẻ không qua cửa nhị xin kẹo rồi


Ông ngồi trước nhà chùm áo dã nhân nhe răng khà khà liên tục thế này thì bọn trẻ làm sao dám xáp vào gõ cửa xin kẹo đây!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả