Vào mượn hai câu thơ của anh Lượng thơ cho vui nhà nghe.


Giọt Đọng Cành Hoa

Lung linh giọt nước đông cành
Bước đi...hạt nhỏ đất thành tuyết băng

Hoa biết chăng...người biết chăng
Thơ ta vần chữ thơ rằng luyến sương
Trên cành sợi nắng chưa vương
Tơ chưa soi mái hiên vườn hoa thanh

Bước đi sợ nước đông cành
Hoa kia hạt rụng đất thành tuyết băng


Ông mà bước đi! Động cành hoa, giọt sương đông rụng là em thoi ông à nghe, đứng im tại chỗ...không được nhúc nhích; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả