Phùng Xe Lôi và Hồng Mạc Cửu dìa rồi! Nhị tui ra bún với cà phê sáng vậy.


Hai Cô Về! Tôi Ra


Hai cô về! Tôi ra
Bún cá, cà phê a
Tình tang cùng phố chút
Chữ vần thơ bút sa

Đây còn hương áo hương
Giây leo...tóc còn vương
Sợi ai dài, ai ngắn
Kẻ cố quận, ly hương

Tôi ra! Hai cô về
Ngồi bún cá, cà phê
Hương lụa người với tóc
Còn thoang thoáng đây hề

Thơ vần chữ vấn vương

Trời! Hai Nhỏ Bạn Tôi quay lại tìm nhị để thanh toán...Bà chủ ơi tiền đây nhé, có dư khỏi cần thối, nhị tui dông đây; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả