Nhị tôi xin chúc mấy bác Phe Ta có một ngày lễ Father's Day thong dong tự tại như ý mình nghe, bác nào thích rượu thì nhớ hú nhị tôi qua ngồi chén chú chén anh mà bàn thứ hạng của cánh đàn ông bọn mình trên xứ Cờ Hoa này nhé.

Hạng Tư


Ta với chú quỳnh ngon cạn chén
Cười ngả nghiêng...dồn nén cả năm
Sắc hương mà tiếng! Người bằm
Trăng hoa lộ chuyện, bứt cằm râu sưng


Ta với chú tựa lưng tiệc uống
Hàn huyên chơi...oan uổng bọn mình
Đàn ông đây mạng lưu linh
Định cư Mỹ Quốc! Họ khinh thường à


Nhất trẻ, Nhị thú, tam bà
Đàn ông đứng cuối hàng là tứ nhân


Cạn chén rượu này đi! Rồi nhị tôi thơ tiếp bài " Hạng Năm " cho mấy bác đọc nghe; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả