Thơ thu tiếp nghe chị Huệ và Khánh Nga, mời.

Thu Chín

Hôm nay lá úa màu rồi
Là thu đã chín lưng đồi heo may

Từng chiếc bay...từng chiếc bay
Vàng pha bóng nắng tơ gầy áng tơ
Chiều rơi rụng sắc quanh bờ
Chiều trôi chảy ánh lững lờ dòng trong
Về đâu...về đâu thu phong
Cho heo may nhớ ngọn lồng tiếng ôi

Đêm nay trăng tỏ vầng rồi
Soi thu vàng cánh lá đồi thu reo


Gió điệu này cả đêm, chắc hừng đông lên cây chẳng còn lá nào à nghe chị Huệ và Nga Muội!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả