Phần nhị tôi đã hết nửa vịm! Say thiếp bên vách, đánh một giấc gần cả tiếng đồng hồ...tỉnh lại mà bác vẫn chưa quên chuyện " Hạng Năm ", thì hạng năm vậy.


Hạng Năm


Thôi mà bác! Tủi thân chi bác
Đặng hạng tư tường cát lắm rồi
Tranh gì thứ bậc...mệnh toi
Hay vô cơm khám đường ôi khám đường


Như tôi tánh thơ hương chữ sắc
Vần lụa bên âm mắt ai cười
Đeo tà đuổi bóng hai mươi
Họ quay lưng hé môi tươi phán là


" Ông đừng bước nhanh qua mặt nhé
Hạng tư tôi! Sau sẽ hạng năm
Nếu lên tôi guốc là nằm
Lăn trên vũng nước râu cằm lấm lem "


Tôi đấy bác! Thua em giữ mạng
Hạng năm ư...chẳng thán oan a
Để còn hương sắc thơ mà
Áo hà đông áo trắng tà vần âm


Thì xin đứng hạng năm chót hết


Dzô bác! Happy Father's Day bác nhé; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả