Ông về nhà rồi hả! Mau vô đây cúi xuống cho tui...nằm xuống ngay.


Ông Là Hạng Tư Của Tôi


Tôi đã sắp ông hạng tư
Sao nhường cho áo trắng ừ! Hạng năm


Nghe mà máu sục sôi căm
Mau vô đây cúi...mau nằm cúi mau
Cây này nhớ chớ bán nhau
Ông mà mất mặt, dung màu tôi xanh
Cây này nhớ chớ bán danh
Cho người ta nhé! Tam bành tôi lên
Cây này nhớ giữ gìn tên
Giữ y thứ bậc dưới nền hạng tư


Không nhường cho áo trắng ừ
Nhớ chưa...đã nhớ bây chừ tôi tha


Dạ em nhớ rồi mình ạ! Mình tha cho em lần này, lần sau em không dám dại dột mà bán danh " Hạng Tư " của mình đã sắp cho em mấy chục năm qua nữa đâu; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả