Hình Bảy trông nghệ sĩ gớm, cho nhị tôi mượn mà thơ xuân nghe Bảy...mời.


Trong Vườn Cô Đánh Khúc Xuân

Cô tay dạo tiếng tơ đàn
Tôi chân vào hái hoa vàng về xuân

Đêm ba mươi, chén rượu mừng
Bên hiên hiu gió hương lừng cánh hương
Vần âm mơ dáng soi tường
Mơ đen thẳm mái tóc đường tóc bay

Dây đàn tách mười ngón tay
Tôi ôm mấy nhánh hồng gầy ra sân

Bớ làng! Ông nhị lẽn vào sân nhà em cắt hoa hồng kìa làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả