Cái vụ " Củi Tạ " này cũng tại Hiền Tỷ Kim Trúc bên Canada mọi đàng, tết năm rồi tặng chi cả ghe thương hồ cho Bà Hùm Quận Sáu để dành xài mười năm nếu cần khện nhị tôi mỗi khi thơ thẩn, áo dài áo ngắn, môi son mắt biếc, hoa tím hoa xanh, lá vàng lá đỏ! Bà xài cả năm rồi mà chỉ dựt có một góc be tàu. Cho nên giờ cả thành phố Rạch Giá ai cũng biết nhị này sợ vợ, buồn ơi là buồn.


Vợ Khện Đầu Năm


Đầu năm trà rượu chút mà
Nỡ chi củi tạ! Tay bà khện tôi

Không tình nữa, hai đường thôi
Chẳng nghĩa nữa, dứt cho rồi...còn đi
Chứ hành hạ, tiếng bấc chì
Làng với xóm biết xầm xì bà ơi
Đầu năm em út kéo mời
Qua nồi lẩu tái, nạm thời ngồi thơ
Tiền môn liển sáu tám tơ
Hậu đình năm bảy nắng bờ sông xuân
Nên tôi mới rượu ba tuần
Nên tôi chín chén chúc mừng mấy cô
Đầu năm mồi xực nửa tô
Nỡ chi củi tạ! Khện đồ ói ra
Tay trật, chân lọi sân nhà
Cổ gông, thân xích, mắt tà lụa bao
Miệng nhét vải, tôi muốn gào
Kêu mấy cô cứu, tiếng nào được đâu

Nỡ chi phu phụ tình sâu
Già câu nhân ngãi...đánh nhầu thế ư!!!

Mấy em kéo lôi tôi ghé vào dùng bát phở nóng, uống năm bảy chén rượu xuân thôi mà, bà nổi cơn tam bành-nóng máu Hoạn Thư chi cho ngày đầu năm mất vui vậy bà hùm quận sáu ơi là bà hùm quận sáu! Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả