Bảy đã thơ hỏi " Đi Đâu??? " thì nhị tôi hoạ tiếp vậy.


Đi Về Lọ Nhánh Ướp Hoa

Đi về ép cánh hồng mầu
Vàng hương hoa để ngày đầu của năm

Hiên chén rượu, mắt xa xăm...
Vườn bên kia ấy má, cằm, môi son
Ai đàn mười ngón tay thon
Sáu dây tơ tiếng nhạc còn vẳng âm

Đi về lọ nhánh xanh mầm
Lá mơn..dạ nhớ khúc cầm người ta


Bớ Làng! Ông nhị đã trộm hoa lại còn trêu gió nữa kìa làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả