CHUYỆN THƠ

Các con yêu mến,

Lâu rồi ba buông bút vì tay đau, đít ghẻ. Mới đây, Ba vào một vài trang của các con thấy nhiều con Làm Thơ Tình thật hay và lãng mạn :

[Em ra về... Mang nỗi niềm ấp ủ
Đếm thời gian gom lại bóng hình anh
Nụ hôn anh, như con sóng chòng chành
Vẫn đắm say ngọt lành và vụng dại]
> nếu viết say đấm ngọt hơn.

Dù la con, nhưng ba không biết, con gái có đạo Cao Đài cùng Ba không ? Trong Đạo Cao Đài nghiêm khắc lắm. Kinh Sám hối có câu :

[Các thơ truyện huê tình xé hủy

Kẻo để đời làm lụy luân thường

Nói lời tục tỉu chẳng nhường

Tội hành cắt lưỡi trăm đường ghê thay].

Trong TNHT, lời Tựa có câu [ Than ôi ! Lượng sóng văn minh tràn dập tới đâu, thì nền  luân lý ngửa nghiêng tới đó]. Đạo lý còn nhiều không sao nói hết.

--------------

Trở lại chuyện nhà mình,Ba muốn nói với các con có đạo Cao Đài. Các con mở các tài khỏan như cất một cái nhà, các con kết bạn, theo qui định của Facebook, thì bạn bè là chung, có nghĩa, nhà bạn là nhà mình, bạn có quyền đăng bài họ vào trang mình và ngược lại. Do đó, Ba thấy nhiều trang mang danh đạo Cao Đài mà  có bài Phật Giáo được ca ngợi, vì tác giả là Phật tử thuần thành. Nhìn vào tưởng chừng là trang Đạo Phật. Trớ trêu hơn, họ muốn mua lòng gia chủ, họ đăng bài thế nầy về Đạo Cao Đài :

........C H A T R Ờ I......

Cha Trời thiên vạn kỉ ,tỉ năm
Trông đợi các con đã lạc lầm
Đứa mãi rong chơi trong tửu sắc
Đứa thì đang mặt áo giả nhân
Kẻ thì sân si cùng sanh chúng
Người thì tụng niệm, chẳng tu thân
Việc cần trong cậy người đỡ giúp
Bất cần thì chẳng chút nghĩa ân.
> phần kỷ thuật và nội dung Ba không đề cập.

Thế mà người xem lại bình luận : Wá hay, em trai tuyệt - Thơ hay quá đi - và nhiều nữa . Thế tình muôn mặt các con ôi - Phê bình bài thơ như trên, có thể là lời chế diễu, hay nịnh bợ. Người có đạo thì không ai dám làm điều đó, vì nói lời không chân thật mà không chận thật là phạm tội rồi ...

 

Các con nào có đọc TNHT, phần Ngũ Giới cấm, các con đọc bài BẤT VỌNG NGỮ và phải sợ đoạn này [Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà là các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thể.

Các con khá nhớ.]

 

Các con sợ chưa ? Vậy cái tội ngoại tình tưởng cũng như tội ngoại tình, con là nữ phái hãy quan tâm điều nầy. Ba khuyên lời đạo đức, có đứa bị xúc phạm, nó giận ba, rút khỏi gia đinh luôn. Ba nói thật, giữa xã hội nầy, Ba cứ nói thật, ai thương Ba nhờ, ai ghét Ba chịu - Ba chỉ sợ Thầy Mẹ không vui - Ba thương Đức Chí Tôn than [Thầy cùng các Ðấng Thiêng Liêng không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài là người giúp công cho Thầy và các Ðấng Thiêng Liêng gầy Ðạo.]

Ba không là Chức sắc, nhưng ba tự nguyện làm công việc của Chức sắc, chắc không có tội gì ? Ba thương Thầy quá, Ba muốn Thầy vui. Cũng như các chị em con có đứa nhắn tin : Làm điều gì Ba vui, là con vui. Lời nói nầy Ba thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Tình cảm con người và Thượng Đế không có gì khác biệt.

Kết Luận :

1.- Các con không xài FB là hay tuyệt - Các con xài, hãy xử dụng để xiển dương Đạo Cao Đài, phải bãn lĩnh, chon bạn kỹ lưỡng. Ai đăng bài vừa ý mình thì để, ai đăng bài có tính lợi dụng, cầu vui nhãm nhí phải cắt ngay, không sợ mất lòng. 2.-2.- Theo phép công bình, ai muốn quảng bá điều gì thì đăng vào trang của mình, không nên đăng trang người bạn, như thế là vô duyên, mất lịch sự.

3.- Các con nên nhớ, FB hằng triệu người xem, bình luận phải nghiêm chỉnh, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả, phê bình chính xác, không nên đùa cợt, ví đùa cợt là khinh thường người đọc, là vô văn hóa vậy.

Mến chào các con

VN. 14-7-2017.


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả