Chị Mèo đừng quào...chụp Monk một lần cho Hắn nhớ đời, đừng ghẹo Mình nữa vậy.


Quán Gió Có Bán!!!

Quán Gió có bán gió
Và trăng với sao không
Có mồi ngon, rượu đỏ
Cùng nghiên mực, bút lông!!!

Cho tôi ngồi vận chữ
Ý từ xuân sắp xuân
Quê nhà bao dặm hử
Lòng nhớ tết! Rưng rưng

Quán gió đêm có gió
Ngày đã nắng sương chưa
Đã hoa đào nở ngõ
Vào say...đánh giấc trưa

Chị Mèo canh chụp Hắn...làm mồi cho nhị tôi nhậu mấy tuần trước và sau tết nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả