Nửa đêm tỉnh giấc, nằm nhẩm đếm ngày mới giật mình! Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi là Tết Nguyên Đán lại về với nhân gian, mình thêm một tuổi già.


Xuân Thêm Một Tuổi Già Chưa!!!

Tết này về ta thêm một tuổi
Già chưa ư tóc muối sương rồi
Mùa mùa, tiết tiết dần trôi
Năm tàn, năm tái! Buồn vui, vui buồn

Xuân đã sắc đào vương vấn sắc
Mai vàng mai quê bặt tăm mai
Nửa đêm tỉnh giấc thở dài
Đây trời viễn xứ bên ngoài sương giăng

Xuân lại đến bâng khuâng xuân đến
Ngày xuân đi thắp nến tiễn xuân
Rằng thêm một tuổi rưng rưng
Già chưa ta đã lục tuần già chưa!!!

Già rồi ông ơi là ông! Có lại đây nằm ngủ tiếp không, hay là chờ tui khện cho vài ba cây củi tạ rồi mới chịu yên, chứ ngồi đấy gõ cộc cộc cái keyboard mãi thế này ai ngủ cho được hả ông??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả