Bớ Triển Đại Ca! Nghe tin Chủ Nhân Quán Gió đăng báo Đặc Trưng bán Kayak, mà nhị tôi tiền rượu còn thiếu đầu làng cuối xóm, nói chi tậu thêm của; Triển Đại Ca có vài trăm lạng bạc cho nhị tôi vay không??? Kiếp sau nhị hứa sẽ trả lại cả vốn lẫn lời nghe Đại Ca. Có chiếc Kayak này là đêm nhị ra khơi, nương theo ánh trăng mà lặn bắt tôm hùm về nấu vài món mì tôm mời Triển Đại Ca xơi và nhâm nhi với rượu Gò Đen vậy, chịu không Triển Huynh???

Mì Xào Tôm Hùm

Vay tiền tậu kayak
Đêm chờ trăng mò tôm
Về mi xào cognac
Rượu đầu hôm...cuối hôm


Vậy nghe Triển Đại Ca

Bớ Triển Đại Ca! Sao nghe xong vội vàng phi thân đi mất, không trả lời trả vốn gì với nhị tôi hết vậy Triển Huynh??? Khà khà.

Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả