May là Trạng An Nam Mình sinh ra ở thế kỷ XVIII, chứ sinh ra thời này thế nào cũng bị kiện về tội " Hành Hạ Mèo ", mất cả quan chức và nằm nhà đá đếm lịch dài dài à nghe chị HXhươngkhuya.

May Cho Trạng


Trạng may à nghe trạng
Sinh ra nếu phải thời
Nay mà roi với giản
Nằm nhà đá! tàn đời


Định thơ thêm vài câu nữa, nhưng nhớ chiếc Kayak nên ngừng vậy chị HXhuongkhuya nhé; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả