Trưa nay đã mời Lão nằm Chiếu Hoa, giờ thì trải Chiếu Lác cho Lão lăn ra mà chờ trăng lên viết truyện Lụn Vụn nghe, mời.


Nằm Chiếu Lác Viết Truyện Tình Ta

Trời sinh em nghề chiếu
Chàng chẻ Lác với Đay
Cả hai không thể thiếu
Mười ngón, mười ngón tay

Em dệt chiếu chàng nằm
Lụn vụn dòng tháng năm
Chiến trường ba bốn bốn
Xưa rừng sâu trăng rằm

Trời sinh em nghề chiếu
Chàng chẻ lác cùng đay
Hai mình đâu thể thiếu
Nhà hai chục ngón tay

Chàng chẻ, em dệt a

Ối giời! Lão Khinh Binh 344 nhà ta tình ơi là tình; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả