Nhậu sao không kêu nhị tui vậy Bạch Bang Chủ!!!


Mùng Ba Nhậu Gỏi Gà


Năm gà, Mai giết gà
Nấu cháo đãi mùng ba
Hai nàng Thơ, Chi đến
Mồi ngon, chén rượu khà


Nhắc bạn bè dăm đứa
Rằng viễn xứ có xuân
Có bàn ăn khách khứa
Hay ngồi mắt rưng rưng!!!


Năm gà, Mai mổ gà
Nấu cháo thết mùng ba
Chỉ mời Thơ, Chi đến
Quên tôi! Kẻ cận nhàMai ơi là Mai! Sao Mai không mời nhị tôi sang chén rượu với gỏi gà vậy hả Mai; khà khà.


Thân,


Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả