Chủ Nhân chưa lên tiếng bán, tiền còn chưa đủ để rượu và thơ...lấy đâu ra bạc mà tậu Kayak để mong thành danh đây chị Mèo???


Tiền Đâu Tậu Kayak!!!


Tiền còn chưa đủ rượu và thơ
Lấy bạc đâu mua Kayak giờ
Hay biếu không...mùa âm với chữ
Ngày trời, đêm gió biển trăng tơ!!!


Hay là biếu không, cho không chiếc Kayak cho nhị tôi đi chị Mèo, ngày nào nhị thành danh...tiền bán thơ được bao nhiêu sẽ chia đôi với Chị vậy; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả