Mùng bảy hạ nêu và dọn dẹp nhà cửa sau cả tuần say sưa! Làm từ sáng đến chiều mới thấy bụng đói, tay run. Nhìn quanh nhà chẳng còn miếng gì bỏ vô bụng, rượu cũng cạn bàu, bánh khô, quả héo...chỉ còn bát chè, mới hay ra là hết tết.


Mùng Bảy Hạ Nêu Ăn Chè


Mùng bảy hạ nêu rằng hết tết
Mồi không! Rượu cạn chỉ còn chè
Tưởng bánh chưng xanh mơ thịt quết
Hoa vàng, hương khói nắng sau hè


Năm ba hôm trước ngồi thơ áo
Lụa phất phơ bay tím, đỏ tà
Năm ba bữa nọ bên sông dạo
Chiều lắc lư tay chén rượu khà


Mùng bảy hạ nêu là hết tết
Mồi không! Rượu cạn lấy chi khui
Lấy đâu vần chữ câu thơ kết
Tà đỏ, hoa vàng xuân nữa vui

Mùng bảy hạ nêu xó nhà nằm

Ông nhị ơi! Mau ngồi dậy...bước ra sân rinh vịm rượu và xách vỏ thịt quay tui mới mua dưới chợ về hộ cho, không thì người đi qua kẻ đi lại vác và chụp mang đi mất ông ạ, (đúng là đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh đây) khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả