Nhị tôi xin phép mượn hình o Oanh dưới tấm bảng tên đường " Sài Gòn " Nam Cali mà thơ xuân nhé, mời O.


Áo Tím Du Xuân

Đi mô o áo tím
Ngày xuân gió mơn tà
Cho đường hương lụa chiếm
Cho lối...dáng mượt mà

O đứng cười với ai
Dưới trời tơ nắng phai
Vàng pha trên môi mắt
Hỏi o cười với ai!!!

Du xuân o áo tím
Hiu hiu gió rợn tà
Hương, màu hai ngự chiếm
Dòng thơ tôi chữ sa

O đi...tôi quyết theo


Ông mà còn theo tui vài bước nữa...là tui la làng lên đấy nghe ông thần say; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả