Cảm ơn chị Mèo đã tha hai câu của nhị tôi vào Quán Gió, giờ lấy hai câu này thơ tiếp tặng Chị nhé, mời.

Xuân Này Lục Thập Nhi Nhĩ Điếc


" Rằng thêm một tuổi rưng rưng
Già chưa ta đã lục tuần già chưa!!! "


Ông ơi lục thập mới vừa
Hồi xuân thôi nhé...vẫn thừa sức chơi

Rượu, trà hai buổi tiệc mời
Đàn ca bốn tiết đất, trời, trăng, sao
Tay còn bẻ cúc, hái đào
Chân còn trèo lũy, vượt hào chông a

Ông ơi lục thập chưa già
Chỉ đang độ tuổi xuân ngà ngọc xuân

Ông ngồi đấy! Mắt rưng rưng
Tôi kêu mấy chập tựa chừng chẳng nghe


Mới có sáu mươi mà tui tên gọi mấy lần...ông chẳng nghe gì cả vậy hả ông nhị; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả