Ông Nguyên Sa ơi! Hiền Tỷ Tui sửa lời thơ ông kìa...tối nay nhớ về kéo chân chị Năm Ba Cây Gòn Rạch Giá nghe ông Nguyên Sa.


Thơ Người Hoa Cúc, Vần Tôi Hoa Mai


Thơ người thu màu hoa cúc
Vần tôi xuân cánh hoa mai
Nở, tàn theo du dương khúc
Nhạc mùa vương bóng áo ai


Năm xưa hương nhè nhẹ lối
Mờ sương những sáng lên trường
Năm xưa chân hài như vội
Qua không thấy kẻ bên đường


Thơ người thu màu hoa cúc
Mềm thêu áo lụa hà đông
Vần tôi chưa lần hợp khúc
Nhạc mùa...xuân vãng! Rụng sông


Rưng rưng ngồi khóc thơ mình


Giời ạ! Mấy ngày tết mà ông ngồi khóc thơ, chắc cả năm Con Gà Trống này vần âm ngợp nước mất ông thần say ơi; khà khà.


Thân,


Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả