Nhị em vào thơ ghẹo chị Liên Hương cho vui nhà nghe.


Cà Tím Nướng Mỡ Hành

Vườn nhà o cà tím
Đêm trộm nướng mỡ hành
Mai ra giàn đừng kiếm
Không quả! Lá xanh cành

Mồi ngon rượu dưới trăng

Đã trộm mà còn thơ...không sợ hàng xóm kiện quan ư!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả