Nhị ca vào thơ ghẹo Tím Muội cho vui nghe.


Tulip Vườn Cô Có Bán!!!


Này cô tulip trong vườn
Bên có bán...tôi leo tường qua mua!!!

Tím cành hoa tím đang mùa
Trao chục nhánh, mai lên chùa cầu duyên
Cầu sau đặng bến neo thuyền
Đặng dòng, đặng nước, đặng nguyền ước cho

Cô lựa chục đoá thơm tho
Chục bông đang búp mai đò qua sông


Ông muốn mua hoa vườn em thì đứng ngoài cổng chờ em cắt ra trao tận tay, chứ leo tường là em la làng à nghe; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả