Nhị ca vào thơ ghẹo Nga Muội cho vui nhà trước khi đi làm nghe.


Hạ Về Chưa!!!

Nắng vàng trôi tơ nắng
Rằng hạ đã về chưa
Hoa nở màu đỏ trắng
Hiu hiu làn gió đưa

Mà sao không bóng bướm
Sau trước chẳng tăm o­ng
Giữa vườn hương cánh lượn
Ngõ vòng, con lối cong

Nắng vàng trôi...nắng trôi
Hoa nở sắc đây rồi
Gió làn hiu hiu gió
Mời o­ng bướm vào thôi


Mời o­ng bướm vào thưởng hoa vườn em ạ, cho nhị ca em thơ; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả