Yêu Em Là Tuyệt Vọng

Yêu em là tuyệt vọng
Là trăm năm kể như
Đường quanh hình với bóng
Nào giây phút riêng tư

Mà theo tà với áo
Không phượng vĩ, hồng đào
Cành con quyên, con sáo
Hương lối thoát, ngõ vào

Tuyệt vọng! Bởi yêu em
Trăm năm bóng hình kèm
Từ âm thơ lạc ý
Câu chẳng thành...tại em

Ước gì em biến khỏi đời Thiện Tui, cho thân này được thong dong tự tại như xưa em hỉ; Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả