Mượn hình bài Heo May của anh Hoa mà thơ nhé, mời.


Đồng Cỏ Heo May

Heo may qua đồng cỏ
Bông trắng bay cành bay
Sương mùa pha ráng đỏ
Đâu áo em chiều nay

Tà thu xưa vạt gió
Hương ngạt ngào lụa hương
Làn thu xưa tóc ngọ
Hương chạm bờ vai hương

Heo may lùa ngọn cỏ
Đồng hoa trắng cánh bay
Sương chiều che ráng đỏ
Đâu bóng em mùa nay!!!


Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả