Tình xưa không còn thì chẳng có gì là lạ cả, chứ bình rượu mà khô thì không ổn à nghe anh Lanh.


Bình Khô Rượu!

Rượu đã khô bình rượu
Thơ chẳng ý từ thơ
Hoài hình xưa bóng cũ
Đâu tà trắng lụa tơ

Đâu hương làn tóc thả
Về trong mộng từng đêm
Đâu son môi, hồng má
Người năm ấy chiều êm

Rượu đã khô bình rượu
Tàn canh chưa ý thơ
Mơ màng hình bóng cũ
Đâu tà trắng lụa tơ!!!

Bên hiên độc bóng sầu

Bỏ Facebook đi hơn cả tuần! Vào họa thơ với anh Lanh chậm trễ...mong Anh đừng trách nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả