Hôm nay vào đọc những bài thơ cũ đã đăng, mới thấy bốn câu thơ họa của anh Phiêu Trần. Giờ nhị xin đáp lễ nghe...dù có muộn màng! Mong Anh đừng chấp.

Du Thụy Tiễn Chung Huy

Mất tri âm thương tiếc
Bá Nha khóc Tử Kỳ
Khúc đàn xưa tống biệt
Du Thụy tiễn Chung Huy


Chúc anh Phiêu luôn vui và sáng tác đều để bằng hữu được thưởng thức văn tài vậy.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả