Trời! Một Cô vườn trước trộm táo, một Cô giồng sau trộm dâu...còn chi Nước Úc.


Thơ Trộm Táo! Mai Trộm Dâu

Thơ trộm táo! Mai Trộm dâu
Vườn cây, giồng lá Úc Châu tan tành

Đứt cả dây, gãy cả nhành
Hoa trắng rụng đất chồi xanh rơi thềm
Bớ làng xóm hãy ra xem
Hai cô Rạch Giá mặt lem lấm màu

Thơ vườn trước! Mai giồng sau
Bốn tay đua hái tranh nhau mang về


Bớ làng! Nhỏ Mai trộm dâu; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả