Gần đến ngày 30 tháng Tư! Lòng bổng rưng rưng khi ngồi nhớ về quê nhà, nhớ từng kỷ niệm buồn đau của ngày tang thương này bốn mươi hai năm trước quá đi thôi.


Tháng Tư! Ta Khóc

Tháng Tư! Ta Khóc mình viễn khách
Đời lưu vong chia cách...đoạn trường
Quê người kiếp phận tha hương
Bờ Đông-Tây nỗi sầu vương vương sầu

Tháng Tư! Hỏi người ai có thấu
Lòng ta chăng hằn dấu thương lòng
Nghe từng mạch máu bên trong
Tim đau như vỡ...như bong rách rồi

Tháng Tư! Thơ ta lời như chối
Vần như than oán thủa xưa nào
Hỡi ôi ông nỡ đành sao
Xoay chi con tạo làm ngao ngán người

Tháng Tư! Dạo ấy Ngày Ba Mươi

Tháng Tư bên này ngồi nhớ lại mà buồn dâng lên mắt!

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả