Tìm ai thế Ông Anh!!! Lâu rồi không vào phá vì sợ Ông Anh Mình rượt...hôm nay vào Facebook đọc bài Tìm Ai, nhị em bèn hỏi cho biết vậy mà.

Tìm Ai

Tìm ai...hỏi ông tìm ai
Bên hàng phượng thắm không vai trắng màu

Lụa thủa đôi chín gặp nhau
Tà hương bờ thoáng hương sau trước đường
Lòng như vấn, dạ như vương
Hồn như thoát, phách như phương gió nào
Ừ! Ông quên mất tiếng chào
Quên chân theo bước về trao bấy lời
Tương ngộ kia hẳn duyên trời
Nợ ba sinh Lão Tơ khơi lối rồi

Tìm ai...đã muộn ông ôi
Áo năm xưa nhạt! Hoa trôi khuất dòng

Anh Allen không nói cũng đâu sao...cớ chi rượt nhị!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả