Ở cái tuổi lục tuần này mà về Làm Ruộng Tát Ao với người ta là xác vùi dưới lớp bùn đen à nghe anh Hoàng.


Anh Về Làm Ruộng Tát Ao Cùng Em

Anh về làm ruộng tát ao
Cùng em khuya sớm trăng cao chiếu dòng...

Sáu mươi hẳn xác phơi đồng
Xương vùi bùn nước bờ đông đen bờ
Thôi em chớ có mong chờ
Qua đây chẳng dại mà mơ lấy tình

Nam nhi sao nhát vậy mình
Xuống chân lấm ngón đà kinh thế à!!!

Qua nhìn là vía thần đã bay mất rồi cô ơi, cho qua xin khất nợ này...chờ kiếp sau đi cô nhé; khà khà.

Thân,

Nhị


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả