Giờ thì vào thơ ghẹo Nhỏ Em Tôi mới được, chứ không thì phí công Em Tôi vận áo ra cổng đứng chờ thơ của ông anh mình.

1292


Một hai chín hai số nhà
Ông qua mà ngẫu thơ tà áo em


Váy hồng với tóc mây mềm
Với hây hây má xuống thềm đá ra
Sân trước chiều ngắm vườn hoa
Ngắm hai chậu kiểng xanh mà chờ trăng
Mười tám hiện đến thật gần
Em đây tay nhốt tơ ngần ấy tơ


Một hai chín hai ông thơ
Sao bên kia lối thẩn thờ nhìn đâu!!!Bớ nhị ca! Nhà em bên đây đường, nhị ca đi đâu bên đấy;...lộn nhà rồi nhị ca ơi; khà khà.


Thân,


Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả