Vào ngũ ngôn tứ tuyệt nghe Nga Muội, mời

Ông Mà Thơ Em Thẹn


Ông mà thơ em trốn
Vào nhà mất ông ơi
Ông mà thơ em độn
Thổ mất! Ông nhị ơi


Xin ông ngừng thả chữ
Xin ông đừng ngân âm
Áo hồng em! Ông hử
Thẹn thùng...em bặt tăm


Ông mà thơ em biến
Mất biệt cho ông coi
Ông mà thơ! Lắm chuyện
Hình ảnh từ nay thôi


Đăng Facebook nữa à


Xong bài này thì nhị ca không thơ thêm bài nào hôm nay nữa...mai thơ tiếp nhé Nhỏ Em; khà khà.


Thân,


Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả