Nhị tui vào mượn ý thơ của cô Tam Nguyên mà lục bát chơi nghe, mời.


Buồn Chi

Buồn chi đò hắn lộn bờ
Lộn đê, lộn ngõ rồi lờ luôn cô


Bây giờ hắn bước cạnh bồ
Vòng eo dưới bóng liễu hồ thôn tây
Cười nói cận má hây hây
Cận môi son với dáng gầy cổ cao
Với tay mười ngón thon nào
Đan mười ngón hắn đi vào yêu đương


Buồn chi chân hắn lộn đường
Quên a lối cũ! Hắn phường Sở KhanhBuồn chi cho hao mòn thể xác với suy nhược tinh thần cô ơi; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả