Hình này thơ được đây...nhị ca thơ nghe Nga Muội.

Nhành Hoa Tím Leo Tường


Nhành hoa bên ấy leo tường
Qua đây cánh rụng tím vườn sân tôi


Cho hương len lén hương rồi
Trôi trên đám chữ thơ ngồi say thơ
Dòng nào mộng, dòng nào mơ
Dòng vai tóc phủ dòng bờ tóc bay
Dòng làm sợi bổng tầng mây
Sợi sa dòng biếc hồ đầy sắc xuân
Cho hương len lén hương dừng
Trôi trên đám chữ thơ ngừng say hương


Nhành hoa bên ấy tím tường
Sân tôi cánh rụng! Sầu vườn hoa đây


Mai em ra cắt, để ông không thơ nữa nhé; khà khà.


Thân,


Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả