Vào mượn ý thơ bài " Tuổi Mười Ba " của bác Cá Kình Biển Đông và Ace Vườn Thơ Ngọc Huệ mà họa vài câu nghe Bác, mời.


Tuổi Mười Ba Áo Lụa


Ngày em tuổi mười ba áo lụa
Hài thêu hoa một thủa sân trường
Tôi vần chữ với yêu thương
Đêm âm vận nỗi niềm tương tư màu


Ngày em tuổi chuốt trau mái tóc
Cài mộc trâm ngang dốc đường về
Tôi dòng thơ tím mực lề
Nghiêng nghiêng trang giấy đam mê dáng ngà


Ngày em tuổi mười ba nào biết
Hiểu gì đâu tha thiết gì đâu
Thư tôi tay chuyển kia cầu
Qua sông tay vuột xuống đầu bến đây


Thế là không! Tình vậy là không


Phải chi lúc đó bác Cá Kình Biển Đông đừng hấp tấp, đợi em vừa độ tuổi mười sáu trăng tròn hãy trao thư thì may ra tình lấy được tình...Bác ơi; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả