Nhị em vào mượn ý thơ của chị Ngọc Huệ mà thơ nhé.

Tình Ngày Thanh

Vườn thơ Rạch Giá hữu tình
Tôi đây tay bút tay bình rượu vô
Lục bát, vạt áo người tô
Mắt môi son vẽ ngồi đồ tím mây

Trắng tà năm trước hương bay
Gió lên phượng vĩ cành gầy cánh rơi
Xuống dòng nước...nổi trôi đời
Bên đây đất khách! Quê vời vợi xa
Hỏi người còn nhớ đến ta
Xưa Hoàng Thị tuổi ngọc ngà về theo
Rồi câu vần chữ âm gieo
Tình đơn phương ấy bởi nghèo lặng thinh

Vườn thơ Rạch Sỏi thân tình
Tôi đây chân lấm đất sình dòng say
Lục bát, mà ngẫu má mày
Họa nghiêng nghiêng nón lá ngày còn thanh


Giời ạ! Tui cũng chịu bộ gió thư sinh của ông ngày đó lắm, sao xưa không nói....ai biết bụng ai mà dò hả ông??? Khà khà.

Thân,

Nhị Em

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả