Bớ Huệ! Sao nhậu một mình không kêu nhị tôi qua vậy hả Huệ...Huệ ơi.


Nhậu Bia Với Sầu Riêng

Còn mấy múi sầu riêng trong tủ
O lôi ra không rủ tôi qua
Ngồi bia chỉ một mình à
Lỡ say lăn đất ai mà đỡ cho

Ông có uống là bò, mông chỏng
Lần nào tôi cũng cõng ông về
Mệt rồi không réo nữa hê
Sầu riêng tôi đớp bia kê miệng ngày

Hạ ôi mát! Lỡ say lăn ngủ
Tội tình chi kêu rủ hả ông!!!

Giời ạ! Nhìn xuống mà coi Nhỏ Huệ nhậu không rủ nhị tui này...giời ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả