Nhị tôi vào mượn bức hình cây Cầu Đúc của anh Vũ mà thơ nghe, mời.


Quê Tôi Rạch Giá (2)


Trên màu đỏ phượng
Dưới tím lục bình
Hạ nồm đông chướng
Mặn ngọt sông mình

Quê tôi Rạch Giá
Tỉnh thành Kiên Giang
Xưa là thị xã
Cầu đôi chiếc ngang

Dòng ra dòng vào
Đục thấp trong cao
Hai mùa mưa nắng
Cạn hến sâu hàu

Trên màu đỏ phượng
Dưới tím lục bình
Hạ nồm đông chướng
Giờ ai nhớ mình

Ta ngày tháng xưa!!!

Cảm ơn Anh đã thường nhắc tên của nhị tôi trong các bài viết đăng trên Facebook; chúc Anh luôn vui và giữ tâm an bình nhé.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả