Nhị ca vào mượn hai câu Danh Ngôn Trung Quốc " Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu " của Tím Muội và chị Bảy đăng lại để thơ...để biết " Xưa nay người đẹp như danh tướng, chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu " nghe.


Nhị Kiều Phạm GiaDanh tướng tợ giai nhân
Đầu bạc bất lộ trần
Xưa và nay y thế
Danh tướng ví giai nhân


Phạm Gia xuất Nhị Kiều
Tài văn, nhạc, thi chiêu
Ba môn toàn vẹn cả
Mạo dung, vóc mỹ miều


Xưa và nay danh tướng
Ví tợ sắc giai nhân


Và hai Người Đẹp trong hình trên rất xứng với hai câu danh ngôn " Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu " này vậy Tím Muội ạ; khà khà.


Thân,


Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả