Hình này thơ ghẹo Bà Chị Tôi được đây, thơ nghe chị Song Nguyệt.


Cô Tóc Ngắn Đi Đâu!!!

Này cô tóc ngắn đi đâu
Chẳng thấy người hầu...hay để tôi theo!!!

Ông theo chân có vững trèo
Lưng có rộng để mà đèo luôn tôi
Lên rừng ngắm suối hạ trôi
Ngắm dòng lơ lửng trắng đồi lá xanh
Vòng qua kia biển ngắm gành
Ngắm buồm căng gió rời thành phố xa
Vai chịu cho tôi hái hoa
Hái cành nặng trái đặng mà...thì theo

Thôi cô nói thế hãy leo
Một mình chân bước tay trèo vậy nghe

Hỏi ông cho vui vậy thôi, chứ em đã có Anh Quay Phim theo cõng em lên rừng rồi ông thần say ạ; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả