Vào mượn ý ở câu thứ hai của thơ anh Minh Đoàn mà hoạ tám câu để nhớ về một thời áo trắng mộng mơ...có em trong thơ đám tóc ngắn bọn mình nghe.


Hai Tà Lộng Gió Hai Tà Mây

Áo trắng ngày xưa lạc ngõ này
Hai tà lộng gió hai tà mây
Thu ta dạt nắng chiều hạt nắng
Lững thững mùa tơ khói mùa bay
Cho âm vận chín mùi cánh mỏng
Để ý từ rơi kín cành gầy
Hai tà vương lá tà đưa lá
Lạc ngõ này hương áo thơ say

Chưa hỏi trước! Đã mượn chữ mà thơ, có gì không phải mong anh Minh Đoàn tha cho nhị tôi vậy nhé.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả