Thơ cảnh bà Hoàng Cầm bắt tại trận ông ngồi thơ Lá Diêu Bông thế này đây chị Bảy Đại Kiều.

Bắt Tại Trận! Ông Thơ Lá Diêu Bông

Bắt tại trận! Ông ngồi đăng thơ
Lá Diêu Bông...hồn vía thẩn thờ
Hăm mấy năm rồi xa vẫn nhớ
Người làng Đình Bảng-Bắc Ninh cơ

Thôi thế từ nay tôi với ông
Đoạn nghĩa tình đây vợ với chồng
Mai đò hai hướng dòng hai hướng
Tôi bờ tả ngạn ông hữu sông

Bắt tại trận! Còn chối cãi chi
Nhà thì tôi ở ông mau đi...

Giời ạ! Bà đừng đọc thơ của gã quận say vừa mới đăng gửi tặng cho tên Xô Xuống Giếng và Đại Kiều Phạm Gia...mà tưởng lầm là thơ tôi, hắn đạo ý thơ tôi thôi đấy bà Cầm nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả