Làm bài Yếm Đào Gánh Bưởi gửi bác Bắc đọc đã mấy hôm rồi mới thấy bác hồi âm, lại chê là bưởi to ăn ngán tới cổ! Rầu bác thật! Thôi để nhị tôi gọi mấy cô áo bà ba gánh cam vào bán cho bác nhé.

Cam Ngọt Hơn Bưởi

Yếm đào gánh bưởi chê to quá
Lòng bác mơ áo ả gánh cam
Vô mua thoả chí tục phàm
Thoả cơn khát trái giải đàm thuốc rê

Áo bà ba này mê bác hỉ
Vừa độ cam chín tỉ tê mùa
Ngọt ngào vị lưỡi không chua
Bác kêu vô hết mà mua cả vườn


Cả vườn mấy chục gánh, vừa dạ bác chưa??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả