Nhị em vào trộm hình để thơ nghe chị Lệ Hằng, hôm nào có dịp gặp...sẽ trả lại hình lẫn thơ nhé.

Mỹ Nữ Phù Tang Du Xuân

Mỹ nữ Phù Tang che dù
Du xuân đi dưới sương mù thưởng hoa

Đào đang độ trĩu cành già
Bay bay cánh đỏ sắc là là rơi
Áo Kimono lả lơi
Lụa tay phơ phất hương đời xuân du

Mỹ nữ Phù Tang che dù
Đi trong nắng nhạt xua mù khói xa


Kiếp sau của nhị em mà lỡ sinh ra ở xứ Thái Dương Thần Nữ này, chắc chiếc áo Kimono hoa văn kia sẽ đầy trong thơ như chiếc Áo Dài tha thướt Việt Nam của xứ mình kiếp này...phải vậy không chị Lệ Hằng??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả